ΦΕΚ 4587/Β/16.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 8965

Καθορισμός τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών.(1)

Επιστροφή