ΦΕΚ 4577/Β/16.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 9123 /Α325

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 21ης Μαΐου 2020 σε περιοχές του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή