ΦΕΚ 4565/Β/15.10.2020

  • 16 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 116075 ΕΞ 2020

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 26ης και 27ης Ιουνίου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. (1)

Επιστροφή