ΦΕΚ 4458/Β/09.10.2020

  • 12 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 1276/272404

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.(1)

Επιστροφή