ΦΕΚ 4529/Β/14.10.2020

  • 14 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 43850

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.(1)

Επιστροφή