ΦΕΚ 4525/Β/14.10.2020

  • 14 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723

Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92).(3)

Επιστροφή