ΦΕΚ 3051/Β/25.08.2017

  • 08 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 66313/24553

Έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή