ΦΕΚ 4447/Β/08.10.2020

  • 09 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739

Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.(1)

Επιστροφή