ΦΕΚ 4412/Β/07.10.2020

  • 07 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 43205

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή