ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 07 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Πράξη 40 της 30-9-2020

Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(1)

Επιστροφή