ΦΕΚ 644/Δ/06.10.2020

  • 06 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 42103

Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού και τον καθορισμό των ορίων παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λιές Λατίνου» νήσου Νισύρου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή