ΦΕΚ 643/Δ/06.10.2020

  • 06 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 72196/6860

Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ. 361» του Δήμου Σπετσών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (1)

Επιστροφή