ΦΕΚ 632/Δ/05.10.2020

  • 06 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 630245

Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 364 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου σε ιδιοκτησία Γεωργίου Τζανετου, Αναστασίου Γκιωνη κ.λπ., σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 198/2007 απόφασης 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 1601/2007 όμοια.(2)

Επιστροφή