ΦΕΚ 639/Δ/05.10.2020

  • 05 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 689958

Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, δύο ιδιοκτησιών των Αντωνίου, Αναστασίας και Παράσχου Λούρα σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 6448/2006 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας/Τμήμα 19ο Τριμελές και της υπ’ αρ. 4452/2010 απόφασης του ΣτΕ καθώς και μιας ιδιοκτησίας της Ιωάννας Μουζά, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 1689/2017 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας/Τμήμα 29ο Τριμελές.(2)

Επιστροφή