ΦΕΚ 4359/Β/05.10.2020

  • 05 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 8463

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.(1)

Επιστροφή