ΦΕΚ 628/Δ/02.10.2020

  • 03 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 42097

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Παρθένι» Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή