ΦΕΚ 626/Δ/02.10.2020

  • 03 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 162189

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, που είχε οριστικοποιηθεί με την υπ’ αρ. 14008/132512/04-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΧΟ5ΟΡ10-ΣΗΟ Δ’ 383) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής παραλίας, στη θέση «Τζερέβια», Τ.Κ Πρασίνου,του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. (1)

Επιστροφή