ΦΕΚ 622/Δ/02.10.2020

  • 03 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.10-9-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Ν. Μαγνησίας) στα Ο.Τ. Γ97 και 4β.(1)

Επιστροφή