ΦΕΚ 618/Δ/30.09.2020

  • 01 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 42398

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) όπως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Πούντα» της Δ.Κ. Πάρου, Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου, Ν. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση των Λαμπρόπουλου Δημήτρη και Καλπογιαννάκη Γεράσιμου.(1)

Επιστροφή