ΦΕΚ 618/Δ/30.09.2020

  • 01 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 42392

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), όπως ισχύει, στην περιοχή «Θύμιες-Τσαλέπια» εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας, Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου, Ν. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή