ΦΕΚ 616/Δ/30.09.2020

  • 01 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ.21-08-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης σε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται από τις οδούς Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου, Μιχαήλ Καλού και Μαργαροπούλου, με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή