ΦΕΚ 237/Δ/11.08.2017

  • 11 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 181405

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ» Δήμου Παξών, Ν. Κέρκυρας.(1)

Επιστροφή