ΦΕΚ 439/Δ/03.08.2020

  • 03 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/65540/765

Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση θαλάσσιας περιοχής και του αντίστοιχου πυθμένα στα διοικητικά όρια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας ως Καταδυτικού Πάρκου.(1)

Επιστροφή