ΦΕΚ 3220/Β/03.08.2020

  • 03 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36

Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.(2)

Επιστροφή