ΦΕΚ 451/Δ/04.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68824/2981

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Νίκης αρ.29 και Ναυάρχου Νικοδήμου, στο Ο.Τ. 60032 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης αυτού. (1)

Επιστροφή