ΦΕΚ 447/Δ/03.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. 29525

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 39114/17-7-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Αυλάκι», Κοινότητας Παναγιάς, Δ.Ε. Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου» (Δ’ 450).(1)

Επιστροφή