ΦΕΚ 443/Δ/03.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. 4488/84375 πε

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (A΄ 60), εντός των ορίων του οικισμού Πρασά του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην οδό Ροδαμάνθους.(1)

Επιστροφή