ΦΕΚ 442/Δ/03.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 6-7-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (Ν. Αττικής) στο Ο.Τ. 96 και επιβολή προκηπίου.(1)

Επιστροφή