ΦΕΚ 440/Δ/03.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/ 317233/36128/2657/865

Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας ΕΚΠΑ/Ίδρυμα «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλέξανδρου Διομήδου», επί της οδού Ρηγίλλης 18, Δήμου Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής. (1)

Επιστροφή