ΦΕΚ 440/Δ/03.08.2020

  • 04 Αυγούστου 2020

Απόφ. 27976

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ως ισχύει, στη θέση «ΦίδαΔρυός» εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή