ΦΕΚ 455/Δ/06.08.2020

  • 07 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/66388/2906

Παράταση ισχύος της υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 47695/2669/01.08.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή» (Δ΄ 294), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή