ΦΕΚ 454/Δ/06.08.2020

  • 07 Αυγούστου 2020

Απόφ. 82632

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α΄ 4) για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.4061/2012 (Α΄ 66).(1)

Επιστροφή