ΦΕΚ 3290/Β/06.08.2020

  • 07 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΓΡ. ΥΠ: 2661

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που εκτελούνται από την «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»).(2)

Επιστροφή