ΦΕΚ 462/Δ/07.08.2020

  • 08 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ν. Θεσπρωτίας) στα ΟΤ 86 και 38.(1)

Επιστροφή