ΦΕΚ 465/Δ/10.08.2020

  • 10 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης), μεταξύ των Ο.Τ. 154 και 141 για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Βασιλείου Τσορλίνη, με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης.(1)

Επιστροφή