ΦΕΚ 458/Δ/07.08.2020

  • 10 Αυγούστου 2020

Απόφ. 82640

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α’ 66). (1)

Επιστροφή