ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11 Αυγούστου 2020

Απόφ. 33995

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) , εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση της Νικολέττας Γεμελιάρη.(2)

Επιστροφή