ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11 Αυγούστου 2020

Απόφ. 33994

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011, στη θέση «ΛΙΑΡΩΠΑ» (Α’ 60) εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση του Βασίλη Σφακιωτάκη.(1)

Επιστροφή