ΦΕΚ 466/Δ/11.08.2020

  • 11 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20

Επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος (Ν. Φωκίδος) και της κατάργησης και επιβολής προκηπίου αυτού.(1)

Επιστροφή