ΦΕΚ 3359/Β/11.08.2020

  • 11 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/77253/1680

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. (2)

Επιστροφή