ΦΕΚ 470/Δ/12.08.2020

  • 12 Αυγούστου 2020

Απόφ. 33998

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Άσπρο Χωριό» της Τ.Κ. Λευκών Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από αίτηση της Αντωνίας Ρούσσου.(2)

Επιστροφή