ΦΕΚ 470/Δ/12.08.2020

  • 12 Αυγούστου 2020

Απόφ. 33990

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Δρυός» της Δ.Κ. Μάρπησσας Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ύστερα από αίτηση Ζαρμακούπη Θεόδωρου.(1)

Επιστροφή