ΦΕΚ 474/Δ/13.08.2020

  • 13 Αυγούστου 2020

Απόφ. 12662

Τροποποίηση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων Τουριστικού Λιμένα (μαρίνα) Πρέβεζας.(1)

Επιστροφή