ΦΕΚ 471/Δ/13.08.2020

  • 13 Αυγούστου 2020

Απόφ. 109068

Επανακαθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην περιοχή Δ.Δ. Κακόβατου Δ. Ζαχάρως Π.Ε Ηλείας.(2)

Επιστροφή