ΦΕΚ 469/Δ/12.08.2020

  • 13 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68665/2974

Έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για την εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) / Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Απολλωνίας της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης (N. Θεσσαλονίκης).(1)

Επιστροφή