ΦΕΚ 247/Δ/21.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 184825

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Τ.Κ. ΠΟΡΟΥ, Δήμου Λευκάδας ,Ν.Λευκάδας.(1)

Επιστροφή