ΦΕΚ 3387/Β/13.08.2020

  • 13 Αυγούστου 2020

Απόφ. 21827 ΕΞ 2020

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Προσοτσάνης (Δημοτική Κοινότητα Σιταγρών).(2)

Επιστροφή