ΦΕΚ 3386/Β/13.08.2020

  • 13 Αυγούστου 2020

Απόφ. 1071

Σύσταση κλιμακίων επίβλεψης έργων, ρύθμιση συναφών θεμάτων λειτουργίας αυτών και άρση αμφισβητήσεων που προέκυψαν από την τροποποίηση του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) για τον «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με το άρθρο 381 του ν. 4700/2020 (Α’127).(1)

Επιστροφή