ΦΕΚ 476/Δ/14.08.2020

  • 14 Αυγούστου 2020

Απόφ. 33960

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΤΑΓΚΟΥ» Νήσου Μυκόνου.(1)

Επιστροφή