ΦΕΚ 3164/Β/17.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 49590

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.(1)

Επιστροφή